Τρόποι Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παρόν σύστημα, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Email: ncproma@gmail.com

Καθώς και με τα τηλέφωνα:

Τηλ. 2132039750, 2132039738

Fax. 2132039763

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ